2021 december havi asztrológia - Kitartás és Hit szükséges

2021-11-29

 

A december hónap mindig különleges, hiszen egyrészt ekkor készülünk a Karácsony szent ünnepére, mely hoz egyfajta ráhangolódást, másrészt ekkor zárjuk az évet az utolsó hónappal, valamint indul el a tél a Téli napfordulóval.

 

Ebben a decemberi hónapban szükségünk lesz a hitünkre, a belső bölcsességünkre, és a kitartásra is. Meghatározó és az évet hűen képviselő hónappal indulunk, melyben bizony sok a feszültség, a korlátozó megélés és a hiány megtapasztalása.

A hit, a bizalom, és a bölcsesség nem egyenlő a naivitással, szükséges tudomást vennünk a Világban zajló folyamatokról, a háttérben működő sötét és lehúzó erőkről, hiszen csak azt tudjuk legyőzni amit ismerünk és tudomásunk van róla.

A hónap éppen a Neptunusz irányváltásával kezdődik, mivel elhagyja a retrográd idejét, és direktbe vált a szeretet, az angyali minőség bolygója. 

Ekkor energiája erőteljesebben megmutatkozik, és felhasználható tudatosan, amennyiben a magasabb szintjét értelmezzük, az nem más mint a segítő álmok, megérzések, az elfogadás, a feltételek nélküli szeretet és az angyali gyógyító energiák lehívása.

Alacsonyabb szinten megnyilvánulhat ködösítésben, ( ilyenkor az időjárásban is megfigyelhető ködös idő ) valóságtól menekülésben, passzivitás azaz áldozati minőségben, valamint csalás, csalódás formában is.

A következő jelentős idő a december 4-hez köthető, mivel ekkor kezdődik az új Holdhónap az Újholddal a Nyilasban

Ez az Újhold azért különleges mivel Napfogyatkozással kísért Újhold, amely lezár egy ciklust és elindít egy új minőséget, valamint ez az utolsó fogyatkozás az Ikrek-Nyilas tengelyen a Holdcsomópontoknak, amely a 2020 májusától tartó időszakot öleli át.

 

December 6-8 már feszültebb teremtő energiákat érzékelhetünk, a Mars-Jupiter kvadrát, a Merkúr-Neptunusz kvadrát és a Mars-Plútó szextil által.

Ezen napokban ajánlott tevékenyen részt venni az aktuális energiákban, mivel ebben az esetben ráláthatunk magasabb igazságokra, megsokszorozódott erőnkkel képessé válunk aktuális feladataink, döntéseink gyors meghozatalára, valamint aktívan alakítani önmagunk valóságát, és építeni önazonos életünket.

A félelemkeltés szerves része napjainknak, azonban mint tudjuk a félelem megköt, mely passzivitás és kiszolgáltatottság csak további félelmet gerjeszt.

 

December 11.-én érkezünk el az egyik legcsodálatosabb égi álláshoz, mely nem más, mint a Vénusz és a Plútó együttállása.

Ez az együttállás minden évben bekövetkezik, azonban a jelenlegi azért különleges, mivel nagyon szoros és hosszú ideig tartó, tekintve, hogy a Vénusz 2022 márciusig a Bakban lesz, beleértve a retrográd idejét is, amikor majd bevárja a Marsot és vele indul útnak, de erről majd később a 2022-es évi előrejelzésben lesz szó.

A Vénusz és a Plútó a radikális változásoknak kedvez, amely csodálatos szintemelkedésre ad lehetőséget, de nem a hagyományosan elképzelt módon, hanem olyan Plútó módjára, amikor megéljük a legnagyobb mélységet, szembenézünk a legsötétebb oldallal vagy lezárunk egy helyzetet, kapcsolatot, irányt életünkben, amely hatalmas hiányt is eredményez, azonban ebből a mély és félelmetes helyzetből főnixként emelkedünk ki a magasságokba.

Ez az energia utal az energiaválságra, a pénzügyi átrendeződésre és krízisekre, kiszámíthatatlanságra, valamint a hatalmi manipulációkra is.

 

December 13.-án a Mars átlép a Nyilasba, mely a tervezésre, a hitre és a pozitív akaratra használható fel.
Itt együttállásba kerül a holdcsomóponttal mely a karma működésére és kikerülhetetlen ok-okozati megélésekre is utal, valamint elkezdődhet hazánkban is a járvánnyal kapcsolatos intézkedések megjelenése.

Ez egy folyamatot is elindít melynek második megnyilvánulása majd 2022 januárban lesz, amikor a Jupiter már kvadrátba kerül a holdcsomópontokal.

Eközben a Merkúr is jegyet vált és átlép a Bakba, ahol a fegyelmezett gondolkodásnak, a kitartásnak ad teret, mellette hajlamosíthat a merev és rugalmatlan gondolkodásra is, azonban mély és alapos tudást is elősegíti.

 

December 19.-én Telihold az Ikrekben amely energia felhívja a figyelmet egy időszak lezárására is, melyhez a megértést, a kis dolgok összerakásából születő teljességet biztosítja, amennyiben együttműködünk ezzel az energiával.

 

Eközben a Vénusz retrográdba vált, amely által nem távolodik hanem ismét közeledik a Plútóval való együttálláshoz, amely drasztikus változásokat hivatott előidézni mind kapcsolati, mind pénzügyi területen.

A radikális változások a küszöbön vannak, hiszen a külvilágból érkezik energiaválság, migráció, világjárvány... mely krízisek a változás szükségességét hirdetik.

 

A Chiron karmikus gyógyító archetípusa is aktív ezen napokban, hiszen elhagyva a retrográd időszakát direktbe vált, amely szintén kedvez minden gyógyító terápiának, mellette természetesen a világban tovább erősítheti a járványt és az azzal összefüggő nehézségeket, feladatokat.

 

Itt már hatótávolságon belül van az év világfényszöge, a Szaturnusz-Uránusz kvadrátja.

 

December 21 - Nap a Bakban Téli Napforduló

A Téli napforduló ideje, amikor a leghosszabb az éjszaka és legrövidebb a nappal, a tél beköszönte és egy hosszabb időszak megnyilvánulása.

Innentől már növekszik a napos órák száma, és majd márciusban a tavaszi napéjegyenlőségkor éri be az éjszakát, amikor egyenlő lesz a nappal és éj, ekkor kezdődik az asztrológiai új év is.

 

December 23-24 a Szaturnusz-Uránusz kvadrát csúcspontja, amely a szabadság, az újítás, és a hagyományok, a megkötések, korlátok közti feszültséget jeleníti meg.

Jelentős megnyilvánulása várható a járványkezeléssel összefüggésben is, mely lehetséges hogy nem kerüli majd a korlátokat sem.

Másrészt azt az ébredés is képviseli amely által megérthetjük, hogy az esztelen lázadás és újítás nem vezet tartós eredményekre, csak abban az esetben, ha a régi értékek megtartásával kezdünk egy új irányt.

 

A Vénusz és a Plútó együttállása is ismét pontos, mely az érzelmi emelkedést biztosítja, azonban a mélységek megélése mellett.

Ügyelni kell a pénzügyekkel kapcsoltban is, mivel ezen területen nagy átalakulás zajlik a Világban, ugyan még csupán a háttérben, rejtve, de mindez előbb utóbb berobban és gyökeresen alakítja át a pénzügyi rendszereket.

 

Deecember 29.-én a Jupiter elkezdi utazását a Halakban, mely egy új 12 éves ciklusra is utal. 

A Nap a Chironnal kerül kvadrátba, mely a belső gyógyító, a sámán, így kiváló alkalom a gyógyító, tisztító szertartásokra, illetve a mély sebek megértésére is.

Másrészt napvilágra kerülhet olyan téma is amely a kiszolgáltatottsággal van összefüggésben.

Nagyon fontos a kitartás, a belső tudás, bölcsesség és hit megtartása és felhasználása, most különösen.
 

Csodaszép áldásos decemberi napokat és Békés, Boldog Karácsonyt kívánok!

 

Bővebben a decemberi asztrológiáról az alábbi videómban: